“Vierka Dubačová, laureátka Krištáľového krídla 2012, dokáže obetovať seba, aby nachádzala skryté zákutia v hĺbkach duší svojich blízkych, a otvára tak spoločnosť vo vzťahu k všetkým postihnutým ľuďom. Jedinečné Divadlo z Pasáže, ktoré založila, ako prvý kandidát zo Slovenska, získalo Cenu európskeho občana. Vierka, ktorá je znalá problematiky zdravotne a hlavne mentálne postihnutých, aj detí z rómskych osád, z detských domovov  nielen na Slovensku , ale aj v celej EÚ, bude vynikajúcou europoslankyňou, pretože dokáže pripraviť takú európsku legislatívu, ktorá pomôže ľuďom akokoľvek postihnutým plnohodnotne žiť. Svojimi projektami môže dať návod v celej EÚ,  ako správne zacieliť využitie eurofondov, ktoré prispejú ku komplexným riešeniam v tejto problematike.”