“Vierka Dubačová pomáha obetavo a celkom nezištne každému, kto pomoc potrebuje, nech by išlo o kohokoľvek, z akýchkoľvek sociálnych, národnostných, či iných vrstiev. A nielen to. Keď sa stretne s ľudským trápením, nerieši ho len jednotlivo. Zakaždým na základe týchto jednotlivých prípadov hľadá koncepčné riešenia a systémové zmeny, aby sa podobné stavy núdze zmenšili na minimum.”