“Vierku Dubačovú podporujem preto, lebo nikdy nemyslela na seba, ale vždy pomáhala a pomáha tým, ktorí to potrebujú. Má neuveriteľnú energiu a výdrž presadzovať správne veci a tvorivo ich rozvíjať pre dobro všetkých.”