Interpelácia vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

Vážená pani ministerka,
v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať interpeláciu, vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.

V súvislosti s množstvom medializovaných prípadov z dávnejšej či nedávnej minulosti, ale aj prípadov, o ktorých ma informovali občania, sa len so zhrozením prizeráme tomu, ako si mnohí svojvoľne vytvárajú stavebné pozemky tam, kde nikdy neboli a prirodzene by ani byť nemali. Rozvoju a urbanizácii síce nemožno vždy brániť, no zároveň si musíme chrániť to, k čomu nás viedli už naši predkovia. V kontraste s tým sa však dozvedáme, ako na historických viniciach vyrastie jeden dom, neskôr ďalší a po pár rokoch z historických viníc nezostalo nič. Alebo sa nám orná pôda popri diaľniciach medzi Pezinkom a Sencom či v okolí Senca, Serede alebo Galanty, mení na priestor pre budovanie logistických skladov. Keby sa jednalo o fabriky zamestnávajúce stovky ľudí, bolo by takéto zabratie pôdy obhájiteľné, avšak v takýchto prípadoch dôjde len k zamestnaniu niekoľkých ľudí a aký je teda prínos pre štát a jeho obyvateľov? Aj také príklady žiaľ na Slovensku nájdeme, pričom by sme ich mohli menovať omnoho viac. Občania sa domnievajú, možno i právom, že štát si tu neplní svoju funkciu a zlyháva.

V tejto súvislosti Vás preto žiadam o informáciu, koľko hektárov poľnohospodárskeho pôdneho fondu a akej bonitnej triedy pôd bolo prevedených na nepoľnohospodárske účely za uplynulých 5 rokov, komu a na aký účel.

Vopred ďakujem za konkrétne odpovede na uvedenú otázku.

S úctou
Viera Dubačová

Odpoveď

Odpoveď ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej