Kategória: Interpelácie poslankyne NRSR

Interpelácia vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších…
Viac...

Interpelácia vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely. Vážená pani ministerka, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky…
Viac...

Interpelácia vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vo veci chátrania Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Rusovciach. Vážený pán predseda vlády, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,…
Viac...

Interpelácia vo veci chátrajúceho stavu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Moravanoch

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča vo veci chátrajúceho stavu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Moravanoch. Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,…
Viac...

Interpelácia vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci kritickej enviromentálnej situácie na rieke Orava. Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si…
Viac...

Interpelácia vo veci budovania otvorených samospráv

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vo veci budovania otvorených samospráv Vážený pán predseda vlády, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, si Vám dovoľujem podať…
Viac...

Interpelácia vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci plánovanej výstavby v obci Stratená na území biotopu európskeho významu. Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení…
Viac...