Kategória: Články

Prázdniny poslankyne

Ak chceme meniť Slovensko k lepšiemu, musíme poznať jeho ľudí a počúvať ich nie iba hlavou, ale aj srdcom. Spoznať ich priamo tam, kde žijú, uprostred ich domova, práce, verejného priestoru. Pobudnúť s nimi a počúvať ich. Dozviete sa od nich o ich každodenných skúsenostiach, o ich vzťahu ku krajine, k ľuďom, prírode a miestam,…
Viac...

Interpelácia na ministerku pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Vážená páni ministerka, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky…
Viac...

Interpelácia na ministerku kultúry k téme eurofondových výzviev v oblasti kreatívneho priemyslu

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku kultúry Slovenskej republiky Ľubicu Laššákovú vo veci zmien vykonaných v Integrovanom regionálnom operačnom programe v oblasti kreatívneho priemyslu a krokov k zefektívneniu čerpania eurofondov v oblasti kultúry. Vážená páni ministerka, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.…
Viac...

Ľudia bdejte, zomrel človek! Pripomíname si upálenie Jana Palacha

Na každém rohu noci planou ohnivci Ale tam na poušti je osolené místo Kde hořel keř za bíleho dne... Jan Skácel, z básne Hořící keř Palachov odkaz bude stále narastať. Práve preto, že dlhé roky sme boli ku nemu ľahostajní. Bol to odkaz jedného z nás – nezostať v ťažkých dobách ľahostajný a cítiť zodpovednosť za…
Viac...

Rok 2018 v parlamente

Samotnú prácu v parlamente pokladám síce len za malú časť z poslaneckého poslania, ale je základným nástrojom zmeny a snahy o rekonštrukciu štátu, o ktorú sa spolu musíme pokúšať. Skôr než sa pustíme do schvaľovania a predkladania nových zákonov poslaneckým kolegom, zosumarizovala som aj na základe vašich podnetov svoju prácu v parlamente za minulý rok…
Viac...

Dokážeme sa postarať o našich občanov za hranicami?

Slovenskí občania sa za hranicami neraz ocitnú v nečakaných situáciách, pri ktorých je na mieste pomoc našich zastupiteľských úradov. Žiaľ, nie vždy je táto pomoc niečo platná či adekvátna. To, že Slovensko má v zahraničí svoje ambasády samozrejme neznamená, že v daných krajinách majú našich občanov vodiť za ruku. Mali by však byť nositeľmi istoty…
Viac...

Letné témy pretrvávajú

Počas letných mesiacov som precestovala množstvo regiónov a dedín, ktorých meno ste možno ešte nikdy nepočuli a možno ani nikdy počuť nebudete. Všade však žijú ľudia odhodlaní urobiť svoj kus práce pre lepší život vo svojej obci, vo svojom okolí. Nápad založiť mobilnú poslaneckú kanceláriu vznikol pri našich cestách za občanmi. Keď sme si uvedomili,…
Viac...

Návrh pre jasnejšie a efektívnejšie fungovanie neziskových organizácií

V rámci 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky som rozhodla predložiť návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Je výsledkom mojej dlhodobej komunikácie so zástupcami neziskových organizácií, ako aj intenzívnej komunikácie môjho tímu v tomto smere. Z vlastnej skúsenosti viem, že neziskovým organizáciám či občianskym združeniam sú často kladené…
Viac...