Aktuality

Vzniká nová politická sila SPOLU – občianska demokracia

O budovanie demokracie v našej mladej krajine sa musíme každý pričiniť svojim dielom. Ja som sa o to vždy snažila angažovaným umením, zdôrazňovaním zodpovednosti za našu budúcnosť v širokom okruhu mojich kolegov, priateľov, známych i neznámych. Dostala som sa tak až k politike, najskôr komunálnej a napokon i tej parlamentnej. Prečo? Pretože som sa nechcela…
Viac...

Dokázali sme to, Kotleba ako župan končí

Na začiatku všetkých ľudských snažení je drobná myšlienka, ktorá sa môže zrodiť v hlave kohokoľvek z nás. A tá môže narastať. Ak nájde dobrú živnú pôdu, ak je pevné naše presvedčenie o nej, ak veríme, že kráčame za správnym cieľom. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí uverili, že zmena v Banskobystrickom kraji môže nastať. Ďakujem mladým ľuďom,…
Viac...

V kraji máme teraz šancu dokázať, že politika sa môže robiť aj slušne

Minulý rok som získala dôveru voličov a stala sa poslankyňou Národnej rady. Vieru v to, že sa politika dá robiť slušne som zatiaľ nestratila, aj keď v parlamente naráža neustále. V pozícii opozičnej poslankyne je náročné presadiť systémové zmeny, no spolu s kolegami sa snažíme otvárať témy zlepšenia otvorenosti samospráv, transparentnosti, regulácie hazardu či slušných mzdových podmienok zamestnancov verejnej…
Viac...

Interpelácia vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa vo veci vydaných výnimiek zo Zákona o ochrane prírody a krajiny. Vážený pán minister, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších…
Viac...

Interpelácia vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Interpelácia poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielu Matečnú vo veci prevodov pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely. Vážená pani ministerka, v súlade s článkom 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky…
Viac...

Pokračujeme v boji za spravodlivejšie mzdy verejných zamestnancov

Poslanci SPOLU Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Jozef Mihál, Simona Petrík, Zuzana Zimenová a Oto Žarnay predložili 22. septembra do parlamentu zákon, ktorý zavedie spravodlivejšie mzdy pre verejných zamestnancov. Štát podľa nich musí dodržiavať vlastné zákony a platiť aspoň minimálnu mzdu odstupňovanú podľa kvalifikácie. Podľa tohto návrhu by sa najnižšia tabuľková trieda začínala na…
Viac...

Nepodkopávajme autoritu Ústavu pamäti národa

Národná rada sa zaoberá koaličným poslaneckým návrhom, ktorým sa mení spôsob riadenia Ústavu pamäti národa. Ústav pamäti národa, odkaz Jána Langoša a inštitúcia, ktorá nám odhaľuje tie najtemnejšie stránky našej minulosti, si s ohľadom na neľahké okolnosti háji svoju pozíciu so cťou. To je podľa môjho vnímania fakt, ktorý chcem hneď na úvod zdôrazniť. Ústav pamäti národa…
Viac...

Pri bojovníkoch proti fašizmu nezabúdajme aj na protikomunistický odboj

Koaličný poslanecký návrh novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách s cieľom zlepšenia finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách aktuálne prerokúva NRSR. Ako je uvedené v dôvodovej správe, vzhľadom na zásluhy uvedeného okruhu osôb, ako aj vzhľadom…
Viac...